Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:375 · Visa fulltext
Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27
CELEX-nr: 32004L0109, 32007L0014
Ändring, SFS 2007:591
Rubrik: Förordning (2007:591) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§; nuvarande 5, 8, 9 §§ betecknas 4, 5, 6 §§; ändr. 3, den nya 4 §§, rubr. närmast före 5, 8 §§ sätts närmast före nya 4 resp. 5 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32004L0109
Ändring, SFS 2012:379
Rubrik: Förordning (2012:379) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL327/2010 s1, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32010L0073, 32004L0109
Ändring, SFS 2015:962
Rubrik: Förordning (2015:962) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2016:720
Rubrik: Förordning (2016:720) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-07-03
Ändring, SFS 2016:1323
Rubrik: Förordning (2016:1323) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2019:425
Rubrik: Förordning (2019:425) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-07-21