Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:346 · Visa fulltext
Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181
Upphävd: 2009-07-01
Ändring, SFS 2007:1123
Rubrik: Lag (2007:1123) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete
Omfattning: upph. rubr. närmast före 15 §; ändr. författn. rubr. 1, 5, 6, 8, 15, 17 §§, rubr. närmast före 8 §; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a, 14 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:13, bet. 2007/08:SkU7, rskr. 2007/08:43
Ändring, SFS 2007:1411
Rubrik: Lag (2007:1411) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:26, 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92
Ändring, SFS 2008:140
Rubrik: Lag (2008:140) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållssarbete
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2008-05-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155
Ändring, SFS 2009:197
Rubrik: Lag (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184
Ändring, SFS 2009:538
Rubrik: Lag (2009:538) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
Omfattning: ändr. 4 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 9 a §§
Ikraft: 2009-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246