Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:324 · Visa fulltext
Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2011:1420
Rubrik: Lag (2011:1420) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2016:687
Rubrik: Lag (2016:687) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2022:991
Rubrik: Lag (2022:991) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375