Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:261 · Visa fulltext
Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:1264
Rubrik: Förordning (2007:1264) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1023
Rubrik: Förordning (2008:1023) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:973
Rubrik: Förordning (2009:973) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Omfattning: ändr. 2, 12 §§
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2014:1227
Rubrik: Förordning (2014:1227) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:364
Rubrik: Förordning (2015:364) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Omfattning: nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2015-07-10
Ändring, SFS 2018:82
Rubrik: Förordning (2018:82) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2020:1122
Rubrik: Förordning (2020:1122) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
Omfattning: ändr. 10, 11, 13 §§
Ikraft: 2021-01-01