Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:222 · Visa fulltext
Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2007-07-01
Upphävd: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:883
Rubrik: Förordning (2007:883) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1099
Rubrik: Förordning (2008:1099) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Omfattning: ändr. 2, 15 §§
Ikraft: 2009-01-15
Ändring, SFS 2009:557
Rubrik: Förordning (2009:557) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Omfattning: nuvarande 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 7, 8 §§; ändr. 4, 5 den nya 7, den nya 9, 11 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:940
Rubrik: Förordning (2009:940) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Omfattning: ändr. 9, 15 §§
Ikraft: 2009-11-15
Ändring, SFS 2011:498
Rubrik: Förordning (2011:498) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1057
Rubrik: Förordning (2011:1057) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Omfattning: upph. 4, 6, 15 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 §; ny 11 a §
Ikraft: 2011-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:157
Rubrik: Förordning (2012:157) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1057; ändr. 3 §
Ikraft: 2012-05-08
Ändring, SFS 2014:95
Rubrik: Förordning (2014:95) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:235
Rubrik: Förordning (2014:235) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-06-01
Ändring, SFS 2015:480
Rubrik: Förordning (2015:480) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-08-05
Ändring, SFS 2016:24
Rubrik: Förordning (2016:24) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2018:1305
Rubrik: Förordning (2018:1305) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 8 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2020:42
Rubrik: Förordning (2020:42) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
Omfattning: ändr. 1, 9, 12 §§
Ikraft: 2020-03-15
Ändring, SFS 2023:144
Omfattning: upph.