Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:19 · Visa fulltext
Förordning (2007:19) om PCB m.m.
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2007-03-01
Förarbeten: EGTL262/1976 s201, EUTL384/2006 s94, EGTL243/1996 s31, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL158/2004, s7
CELEX-nr: 31976L0769, 32006L0139, 31996L0059, 31998L0034, 31998L0048, 32004R0850
Ändring, SFS 2010:50
Rubrik: Förordning (2010:50) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 29 §; ny 15 a §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:963
Rubrik: Förordning (2010:963) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 2, 7, 17, 18, 25 §§; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2010-08-16
Förarbeten: EUTL158/2004 s7, EUTL396/2006 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32004R0850, 32006R1907, 32008R0689, 32006R1013
Ändring, SFS 2011:44
Rubrik: Förordning (2011:44) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2011:691
Rubrik: Förordning (2011:691) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 14 §; nya 8 a, 14 a §§
Ikraft: 2011-06-28
Förarbeten: EGTL243/1996 s31, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 31996L0059, 32009R0596
Ändring, SFS 2011:1003
Rubrik: Förordning (2011:1003) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 1, 21, 23 §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2020:689
Rubrik: Förordning (2020:689) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 21, 23, 27 §§
Ikraft: 2020-08-01