Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:185 · Visa fulltext
Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL269/2000 s34, EUTL254/2005 s69, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL196/1967 s1, EUTL396/2006 s850, EGTL42/1970 s1, EUTL161/2006 s12
CELEX-nr: 32001L0053, 32005D0673, 31998L0034, 31998L0048, 31967L0548, 32006L0121, 31970L0156, 32006L0040
Ändring, SFS 2008:517
Rubrik: Förordning (2008:517) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1203
Rubrik: Förordning (2008:1203) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:347
Rubrik: Förordning (2010:347) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e §§
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL269/2000 s34, EUTL48/2010 s12, EUTL345/2008 s68, EUTL353/2008 s1, EUTL263/2007 s1, EUTL110/2010 s1, EUTL94/2005 s30
CELEX-nr: 32000L0053, 32010D0115, 32008L0112, 32008R1272, 32007L0046, 32010R0371, 32005D0293
Ändring, SFS 2011:45
Rubrik: Förordning (2011:45) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2016:802
Rubrik: Förordning (2016:802) om ändring i förordningen (2007:185) producentansvar för bilar
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2020:700
Rubrik: Förordning (2020:700) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
Omfattning: ändr. 14, 16, 17 §§
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: direktiv 2000/53/EG