Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:171 · Visa fulltext
Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:37, bet.2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129
Ändring, SFS 2009:595
Rubrik: Lag (2009:595) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2015:986
Rubrik: Lag (2015:986) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2024:87
Rubrik: Lag (2024:87) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, bet. 2023/24:SoU6, rskr. 2023/24:130