Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:159 · Visa fulltext
Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 9, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59
Ändring, SFS 2009:1250
Rubrik: Förordning (2009:1250) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 16 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:375
Rubrik: Förordning (2011:375) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:1605
Rubrik: Förordning (2011:1605) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1020
Rubrik: Förordning (2018:1020) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-07-01