Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:159 · Visa fulltext
Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 9, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59
Ändring, SFS 2009:1250
Rubrik: Förordning (2009:1250) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 16 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:375
Rubrik: Förordning (2011:375) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:1605
Rubrik: Förordning (2011:1605) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1020
Rubrik: Förordning (2018:1020) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-07-01