Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1470 · Visa fulltext
Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2008-01-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL226/2003 s4, EGTL76/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0059, 3200R0484
Ändring, SFS 2008:636
Rubrik: Förordning (2008:636) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 2 §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2008:729
Rubrik: Förordning (2008:729) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, rubr. till 8 kap, bil.; ny 8 kap 4 §, rubr. närmast före 8 kap 1, 4 §§
Ikraft: 2008-09-10
Förarbeten: EGTL370/1985 s8, EUTL102/2006 s1
CELEX-nr: 31985R3821, 32006R0561
Ändring, SFS 2008:1172
Rubrik: Förordning (2008:1172) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 5 kap 1, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:159
Rubrik: Förordning (2010:159) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:784
Rubrik: Förordning (2010:784) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1611
Rubrik: Förordning (2010:1611) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:526
Rubrik: Förordning (2011:526) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:9
Rubrik: Förordning (2012:9) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2013-01-19
Ändring, SFS 2014:785
Rubrik: Förordning (2014:785) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 3 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2020:302
Rubrik: Förordning (2020:302) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §, bil.; ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 7 §, 5 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 3 kap. 3 §
Ikraft: 2020-05-23 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2003/59/EG
Ändring, SFS 2021:24
Rubrik: Förordning (2021:24) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §; ny 4 kap. 8 §
Ikraft: 2021-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:25
Rubrik: Förordning (2021:25) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår genom 2021:217
Ändring, SFS 2021:217
Rubrik: Förordning (2021:217) om ändring i förordningen (2021:25) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår 2021:25
Ändring, SFS 2021:218
Rubrik: Förordning (2021:218) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:219
Rubrik: Förordning (2021:219) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår genom 2021:597
Ändring, SFS 2021:596
Rubrik: Förordning (2021:596) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ny 4 kap. 8 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:597
Rubrik: Förordning (2021:597) om ändring i förordningen (2021:219) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår 2021:219
Ändring, SFS 2021:598
Rubrik: Förordning (2021:598) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:24
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:599
Rubrik: Förordning (2021:599) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §; ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2021-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:833
Rubrik: Förordning (2021:833) om ändring i förordningen (2021:599) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2021:599; ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2021:599
Ändring, SFS 2021:834
Rubrik: Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2021-09-02
Ändring, SFS 2022:1479
Rubrik: Förordning (2022:1479) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §; nya 6 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1661
Rubrik: Förordning (2022:1661) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §
Ikraft: 2023-01-16
Ändring, SFS 2024:3
Rubrik: Förordning (2024:3) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 8 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2024-02-15 överg.best.