Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1447 · Visa fulltext
Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:721
Rubrik: Förordning (2008:721) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2008-08-15
Ändring, SFS 2008:818
Rubrik: Förordning (2008:818) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 12, 15, 24, 29 §§
Ikraft: 2008-10-30
Ändring, SFS 2008:1257
Rubrik: Förordning (2008:1257) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: upph. 16, 17, 18, 19, 20 §§ , rubr. närmast före 16 §; ändr. 14, 22, 23, 24 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:228
Rubrik: Förordning (2011:228) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2, 29 §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:837
Rubrik: Förordning (2011:837) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1500
Rubrik: Förordning (2011:1500) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3, 15 §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d §§, rubr. närmast före 26 c, 26 d §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:636
Rubrik: Förordning (2012:636) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-12-01
Ändring, SFS 2014:1393
Rubrik: Förordning (2014:1393) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: nuvarande 26 d § betecknas 26 f §; ändr. 15 §, rubr. närmast före 26 d § sätts närmast före den nya 26 f §; nya 2 b, 26 d, 26 e §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:1039
Rubrik: Förordning (2015:1039) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 12, 15, 23, 24, 26 f, 29 §§; nya 16, 17, 18, 19, 26 g §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2016-02-01
Ändring, SFS 2016:630
Rubrik: Förordning (2016:630) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ny 4 a §; rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: direktiv 2014/49/EU
Ändring, SFS 2017:171
Rubrik: Förordning (2017:171) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2017-03-31
Ändring, SFS 2017:716
Rubrik: Förordning (2017:716) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2, 3, 11, 15, 26 f, 29 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1451
Rubrik: Förordning (2018:1451) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §; ny 3 b §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1483
Rubrik: Förordning (2018:1483) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:178
Rubrik: Förordning (2020:178) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2021:1143
Rubrik: Förordning (2021:1143) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:539
Rubrik: Förordning (2022:539) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:752
Rubrik: Förordning (2022:752) om ändring i förordningen (2022:539) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1 § i 2022:539
Ändring, SFS 2022:748
Rubrik: Förordning (2022:748) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 17, 23, 29 §§
Ikraft: 2022-08-12