Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1436 · Visa fulltext
Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1590
Rubrik: Förordning (2009:1590) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:1, utg. omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140, prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Ändring, SFS 2010:1926
Rubrik: Förordning (2010:1926) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Ändring, SFS 2011:684
Rubrik: Förordning (2011:684) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:900
Rubrik: Förordning (2012:900) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106
Ändring, SFS 2014:1583
Rubrik: Förordning (2014:1583) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:425
Rubrik: Förordning (2015:425) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 8 §§
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:99, utg. omr. 17, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2016:384
Rubrik: Förordning (2016:384) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2016-06-01
Ändring, SFS 2020:1203
Rubrik: Förordning (2020:1203) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 4 a, 5, 5 a §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:1394
Rubrik: Förordning (2022:1394) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: upph. 5 a §; ändr. 2, 3, 4 a, 5 §§
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1615
Rubrik: Förordning (2022:1615) om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2023-07-02