Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1413 · Visa fulltext
Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
Departement: Finansdepartementet BA
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2009:1411
Rubrik: Lag (2009:1411) om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108