Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1347 · Visa fulltext
Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2012:103
Rubrik: Förordning (2012:103) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2015:857
Rubrik: Förordning (2015:857) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:832
Rubrik: Förordning (2017:832) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1033
Rubrik: Förordning (2018:1033) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018-07-01