Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1244 · Visa fulltext
Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:162
Rubrik: Förordning (2009:162) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2014:571
Rubrik: Förordning (2014:571) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Omfattning: nuvarande 8, 9 §§ betecknas 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 10 §; ändr. 6 §; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2015:530
Rubrik: Förordning (2015:530) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2018:662
Rubrik: Förordning (2018:662) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:1066
Rubrik: Förordning (2019:1066) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:958
Rubrik: Förordning (2021:958) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-12-01