Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1240 · Visa fulltext
Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:1053
Rubrik: Förordning (2008:1053) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2014:1236
Rubrik: Förordning (2014:1236) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:246
Rubrik: Förordning (2018:246) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
Omfattning: ändr. 9, 11, 12 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2018-06-01