Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1240 · Visa fulltext
Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar och katter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:1053
Rubrik: Förordning (2008:1053) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2014:1236
Rubrik: Förordning (2014:1236) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:246
Rubrik: Förordning (2018:246) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
Omfattning: ändr. 9, 11, 12 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2022:1562
Rubrik: Förordning (2022:1562) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 4, 5, 6, 8, 12 §§, rubr. närmast före 6 §; ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2023-01-01