Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1205 · Visa fulltext
Förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EUTL47/2004 s1-10, EUTL22/2005 s1-10, EUTL135/2003 s5-11, EUTL267/2005 s19-21, EUTL364/2004 s1-11, EUTL157/2006 s1-7
CELEX-nr: 304R0273, 305R0111,303R0953, 305R1662, 304R2006, 306R0816
Upphävd: 2020-04-01
Ändring, SFS 2009:637
Rubrik: Förordning (2009:637) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:930
Rubrik: Förordning (2009:930) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-11-01
Ändring, SFS 2009:954
Rubrik: Förordning (2009:954) om ändring i förordningen (2009:930) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2009:930
Ändring, SFS 2009:1096
Rubrik: Förordning (2009:1096) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: nya 4 a, 4 b §§, rubr. närmast 4 a §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:417
Rubrik: Förordning (2010:417) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §; nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1642
Rubrik: Förordning (2010:1642) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: upph. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 a; ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1778
Rubrik: Förordning (2010:1778) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:85
Rubrik: Förordning (2011:85) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:1145
Rubrik: Förordning (2011:1145) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2, 5, 11 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:348
Rubrik: Förordning (2012:348) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2012-07-21 överg.best.
Förarbeten: EUTL348/2010 s74
CELEX-nr: 32010L0084
Ändring, SFS 2012:641
Rubrik: Förordning (2012:641) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:188
Rubrik: Förordning (2013:188) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:521
Rubrik: Lag (2013:521) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2013-07-17
Förarbeten: EUTL342/2009 s59, EUTL353/2008 s1
CELEX-nr: 32009R1223, 32008R1272
Ändring, SFS 2015:165
Rubrik: Förordning (2015:165) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:203
Rubrik: Förordning (2015:203) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-07-02
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG
Ändring, SFS 2015:460
Rubrik: Förordning (2015:460) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2, 4 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:934
Rubrik: Förordning (2017:934) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraft: 2017-11-26 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1247
Rubrik: Förordning (2017:1247) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ny 4 c §
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:38
Rubrik: Förordning (2018:38) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-03-15
Ändring, SFS 2018:217
Rubrik: Förordning (2018:217) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 6, 7, 9 §§; ny 1 b §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2020:29
Rubrik: Förordning (2020:29) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-03-01
Ändring, SFS 2020:57
Omfattning: upph.