Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1181 · Visa fulltext
Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:743
Rubrik: Förordning (2009:743) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 11 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2012:309
Rubrik: Förordning (2012:309) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:514
Rubrik: Förordning (2012:514) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:171
Rubrik: Förordning (2014:171) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Omfattning: nya 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2014-05-15