Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1176 · Visa fulltext
Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:738
Rubrik: Förordning (2009:738) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2009:1569
Rubrik: Förordning (2009:1569) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Ändring, SFS 2010:1840
Rubrik: Förordning (2010:1840) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: upph. 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1562
Rubrik: Förordning (2011:1562) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2014:167
Rubrik: Förordning (2014:167) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: nya 3, 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:1000
Rubrik: Förordning (2015:1000) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Ändring, SFS 2017:1088
Rubrik: Förordning (2017:1088) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2021:1202
Rubrik: Förordning (2021:1202) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:1813
Rubrik: Förordning (2022:1813) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2023-01-01