Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1176 · Visa fulltext
Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:738
Rubrik: Förordning (2009:738) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2009:1569
Rubrik: Förordning (2009:1569) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Ändring, SFS 2010:1840
Rubrik: Förordning (2010:1840) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: upph. 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1562
Rubrik: Förordning (2011:1562) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2014:167
Rubrik: Förordning (2014:167) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: nya 3, 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:1000
Rubrik: Förordning (2015:1000) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Ändring, SFS 2017:1088
Rubrik: Förordning (2017:1088) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2021:1202
Rubrik: Förordning (2021:1202) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:1813
Rubrik: Förordning (2022:1813) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2023-01-01