Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1171 · Visa fulltext
Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EUTL261/2004 s15
CELEX-nr: 32004L0080
Ändring, SFS 2010:1888
Rubrik: Förordning (2010:1888) om ändring i förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:328
Rubrik: Förordning (2014:328) om ändring i förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-07-01