Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1164 · Visa fulltext
Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193
Ändring, SFS 2007:1165
Rubrik: Förordning (2007:1165) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2008:19
Rubrik: Förordning (2008:19) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: nuvarande 6 kap 8, 9 §§ betecknas 6 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2008-02-01
Ändring, SFS 2008:1030
Rubrik: Förordning (2008:1030) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 §, 6 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1072
Rubrik: Förordning (2009:1072) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; nya 5 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:594
Rubrik: Förordning (2010:594) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1751
Rubrik: Förordning (2010:1751) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: upph. 3, 4 kap.; nuvarande 5, 6, 7 kap. betecknas 4, 5, 6 kap.; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2 §, nya 4 kap. 2 §, 6 kap. 1 §, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. rubr. närmast före 2 kap. 3, 4, 5, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Ändring, SFS 2012:723
Rubrik: Förordning (2012:723) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:15
Rubrik: Förordning (2013:15) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2013-02-26
Ändring, SFS 2014:1535
Rubrik: Förordning (2014:1535) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-12
Ändring, SFS 2016:747
Rubrik: Förordning (2016:747) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016-08-01
Ändring, SFS 2018:132
Rubrik: Förordning (2018:132) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 1, 2, 6 §§, bil., rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraft: 2018-05-02
Ändring, SFS 2018:661
Rubrik: Förordning (2018:661) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 3 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2018:1030
Rubrik: Förordning (2018:1030) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1133
Rubrik: Förordning (2018:1133) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1330
Rubrik: Förordning (2018:1330) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: nya 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1504
Rubrik: Förordning (2018:1504) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 4 kap. 3, 4, 5, 6 §§; nya 4 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331