Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1157 · Visa fulltext
Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38, EUTL226/2003 s4, EGTL237/1991 s1
CELEX-nr: 32003L0059,31991L0439
Ändring, SFS 2010:487
Rubrik: Lag (2010:487) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 3 kap. 7 §; ändr. 3 kap. 1, 5, 6 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298, EUTL226/2003 s4, EUTL311/2008 s1
CELEX-nr: 32003L0059, 32008R1137
Ändring, SFS 2010:872
Rubrik: Lag (2010:872) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1575
Rubrik: Lag (2010:1575) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ny 13 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2011:1583
Rubrik: Lag (2011:1583) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 2 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 §, rubr. till 8 kap.; nya 3 kap. 1 a, 4 a, 7 §§
Ikraft: 2013-01-19
Förarbeten: Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80
Ändring, SFS 2012:224
Rubrik: Lag (2012:224) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2014:743
Rubrik: Lag (2014:743) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2020:258
Rubrik: Lag (2020:258) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 1 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2020-05-23 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:112, bet. 2019/20:TU10, rskr. 2019/20:220, direktiv 2003/59/EG
Ändring, SFS 2020:358
Rubrik: Lag (2020:358) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §; ny 13 kap. 3 §
Ikraft: 2020-06-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281
Ändring, SFS 2020:359
Rubrik: Lag (2020:359) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281
Ändring, SFS 2021:22
Rubrik: Lag (2021:22) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ny 13 kap. 3 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:80, bet. 2020/21:TU5, rskr. 2020/21:161
Ändring, SFS 2021:23
Rubrik: Lag (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår genom 2021:594
Förarbeten: Prop. 2020/21:80, bet. 2020/21:TU5, rskr. 2020/21:161
Ändring, SFS 2021:594
Rubrik: Lag (2021:594) om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår 2021:23
Förarbeten: Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381
Ändring, SFS 2021:595
Rubrik: Lag (2021:595) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381
Ändring, SFS 2022:148
Rubrik: Lag (2022:148) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:36, bet. 2021/22:UbU7, rskr. 2021/22:156.
Ändring, SFS 2022:1208
Rubrik: Lag (2022:1208) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, 12 kap. 1 §, 13 kap. 1 §; nya 4 kap. 5 §, 11 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 5 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:190, bet. 2021/22:TU19, rskr. 2021/22:430
Ändring, SFS 2024:412
Rubrik: Lag (2024:412) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:148
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:79, bet. 2023/24:UbU16, rskr. 2023/24:189