Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1157 · Visa fulltext
Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38, EUTL226/2003 s4, EGTL237/1991 s1
CELEX-nr: 32003L0059,31991L0439
Ändring, SFS 2010:487
Rubrik: Lag (2010:487) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 3 kap. 7 §; ändr. 3 kap. 1, 5, 6 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298, EUTL226/2003 s4, EUTL311/2008 s1
CELEX-nr: 32003L0059, 32008R1137
Ändring, SFS 2010:872
Rubrik: Lag (2010:872) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1575
Rubrik: Lag (2010:1575) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ny 13 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2011:1583
Rubrik: Lag (2011:1583) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 2 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 §, rubr. till 8 kap.; nya 3 kap. 1 a, 4 a, 7 §§
Ikraft: 2013-01-19
Förarbeten: Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80
Ändring, SFS 2012:224
Rubrik: Lag (2012:224) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2014:743
Rubrik: Lag (2014:743) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2020:258
Rubrik: Lag (2020:258) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 1 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2020-05-23 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:112, bet. 2019/20:TU10, rskr. 2019/20:220, direktiv 2003/59/EG
Ändring, SFS 2020:358
Rubrik: Lag (2020:358) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §; ny 13 kap. 3 §
Ikraft: 2020-06-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281
Ändring, SFS 2020:359
Rubrik: Lag (2020:359) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:165, bet. 2019/20:TU18, rskr. 2019/20:281
Ändring, SFS 2021:22
Rubrik: Lag (2021:22) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ny 13 kap. 3 §
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:80, bet. 2020/21:TU5, rskr. 2020/21:161
Ändring, SFS 2021:23
Rubrik: Lag (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår genom 2021:594
Förarbeten: Prop. 2020/21:80, bet. 2020/21:TU5, rskr. 2020/21:161
Ändring, SFS 2021:594
Rubrik: Lag (2021:594) om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: utgår 2021:23
Förarbeten: Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381
Ändring, SFS 2021:595
Rubrik: Lag (2021:595) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 13 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381