Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1150 · Visa fulltext
Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2010:1978
Rubrik: Lag (2010:1978) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2014:707
Rubrik: Lag (2014:707) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:54
Rubrik: Lag (2018:54) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 26 §§; nya 11 a, 18 a §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Ändring, SFS 2018:368
Rubrik: Lag (2018:368) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2018:830
Rubrik: Lag (2018:830) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327