Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1092 · Visa fulltext
Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Departement: Finansdepartementet UR
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31, EUTL134/2004 1-113, EUTL333/2005 s28, EGTL199/1993 s84-138, EGTL101/1998 s1-16, EGTL285/2001 s1-162, EGTL193/1983 s1-17, EUTL224/2006 s1-7, EGTL340/2003 s1-562, EGTL329/2003 s1-270, EGTL351/1998 s1, EGTC195/1997 s1, EGTL358/1998 s2, EGTC316/1995 s48, EGTL166/1991 s77, EGTL344/2001 s76, EGTL114/2001 s1, EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 32004L0017, 32005R2083, 32001L0078, 31983L0349, 32006L0046, 32002R2195, 32003R2151, 31998F0733, 31997F0625/017, 31998F0742, 31995F1127/03/, 31991L0308, 32001L0097, 32001R0761, 31992R2913
Upphävd: 2017-01-01
Ändring, SFS 2009:854
Rubrik: Lag (2009:854) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:572
Rubrik: Lag (2010:572) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: upph. 15 kap. 6, 7, 10, 14 §§, 16 kap., rubr. närmast före 15 kap. 6, 7, 10, 14 §§; ändr. 1 kap. 1, 12, 13, 18 och 23 §§, 2 kap. 26 §, 3 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 1, 9 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 3, 12 §§, 12 kap. 4 §, 13 kap. 2, 7 §§, 14 kap. 1 §, 15 kap. 2, 3, 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 15 kap. 4, 5 och 22 §§; nya 1 kap. 24 a §, 2 kap. 6 a, 9 a §§, 4 kap. 4 §, 5 a kap., 7 kap. 7 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 13 §, 15 kap. 3 a, 5 a, 13 a, 13 b, 15 a §§, 16, 17, 18 kap., rubr. närmast före 4 kap. 4 §, 7 kap. 7 §, 11 kap. 13 §, 15 kap. 3 a, 5 a, 13 b och 15 a §§
Ikraft: 2010-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311, EUTL335/2007 s31, EUTL134/2004, EUTL134/2009 s64
CELEX-nr: 32007L0066, 32004L0017, 32009R1177
Ändring, SFS 2010:1496
Rubrik: Lag (2010:1496) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: ändr. 16 kap. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:697
Rubrik: Lag (2011:697) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: ändr. 11 kap. 12 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:93, bet. 2010/11:MJU23, rskr. 2010/11:282, EUTL342/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1221
Ändring, SFS 2011:1031
Rubrik: Lag (2011:1031) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: upph. 15 kap. 22 §, 16 kap. 4, 5, 13 §§, bil. 1, 2, 3, rubr. närmast före 16 kap. 1, 4, 13, 16 §§; nuvarande 16 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 16 kap. 4, 5, 19, 1, 2, 3, 8, 7, 13, 14, 15, 17, 18 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 9 §, 10 kap. 1 §, 15 kap. 2, 19 §§, de nya 16 kap. 2, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 17 §§, 16 kap. 10, 11, 21 §§, 17 kap. 1, 7 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 19 §§ sätts närmast före de nya 16 kap. 5, 19, 6, 1, 2, 3, 8, 13, 17, 18 §§; nya 1 kap. 3 a, 13 a §§, 15 kap. 10 §, 16 kap. 6, 9, 16 §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 a, 13 a §§, 16 kap. 1, 4, 9, 16 §§, bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4, EUTL216/2009 s76, EUTL300/2008 s42, EGTC195/1997 s1, EGTL358/1998 s2, EGTC316/1995 s48, EGTL166/1991 s77, EGTL344/2001 s76
CELEX-nr: 32009L0081, 32008F0841, 31997F0625/01/, 31998F0742, 31995F1127/03/, 31991L0308, 32001L0097
Ändring, SFS 2014:475
Rubrik: Lag (2014:475) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: ändr. 15 kap. 3, 18 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, rskr. 2013/14:276
Ändring, SFS 2016:283
Rubrik: Lag (2016:283) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:390
Rubrik: Lag (2016:390) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: ändr. 16 kap. 9, 16 §§
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:129, bet. 2015/16:FiU29, rskr. 2015/16:215
Ändring, SFS 2016:571
Rubrik: Lag (2016:571) om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1146
Omfattning: upph.