Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:108 · Visa fulltext
Förordning (2007:108) om lägenhetsregister
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Ikraft: 2007-04-15
Ändring, SFS 2007:282
Rubrik: Förordning (2007:282) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007-06-15
Ändring, SFS 2008:704
Rubrik: Förordning (2008:704) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2009:723
Rubrik: Förordning (2009:723) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: nuvarande 9 § betecknas 10 §, rubr. närmast före 9 § sätts närmast före den nya 10 §; nya 9 §, rubr. närmast före 9 §, bil.
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2009:1153
Rubrik: Förordning (2009:1153) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2009:1608
Rubrik: Förordning (2009:1608) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2010:54
Rubrik: Förordning (2010:54) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:236
Rubrik: Förordning (2010:236) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2010:717
Rubrik: Förordning (2010:717) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1087
Rubrik: Förordning (2010:1087) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-10-01
Ändring, SFS 2011:1072
Rubrik: Förordning (2011:1072) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2018:1555
Rubrik: Förordning (2018:1555) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
Omfattning: nuvarande 10 § betecknas 11 §, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före 11 §; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2018-10-15