Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1064 · Visa fulltext
Förordning (2007:1064) med instruktion för Kemikalieinspektionen
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Upphävd: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:947
Omfattning: upph.