Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1041 · Visa fulltext
Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Upphävd: 2016-01-01
Ändring, SFS 2009:608
Rubrik: Förordning (2009:608) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 12, 16 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:38
Rubrik: Förordning (2009:38) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010-03-15
Ändring, SFS 2011:671
Rubrik: Förordning (2011:671) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:916
Rubrik: Förordning (2011:916) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL33/2009 s10
CELEX-nr: 32008L0122
Ändring, SFS 2015:739
Omfattning: upph.