Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:996 · Visa fulltext
Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2008-01-01
Upphävd: 2019-08-01
Ändring, SFS 2008:440
Rubrik: Förordning (2008:440) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2009:86
Rubrik: Förordning (2009:86) om ändring av förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: upph. 8, 9 §§; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2009:1559
Rubrik: Förordning (2009:1559) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1621
Rubrik: Förordning (2010:1621) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:955
Rubrik: Förordning (2011:955) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-10-11
Förarbeten: EUTL218/2008 s60
CELEX-nr: 32008R0767
Ändring, SFS 2011:1503
Rubrik: Förordning (2011:1503) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-20
Ändring, SFS 2012:744
Rubrik: Förordning (2012:744) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:604
Rubrik: Förordning (2013:604) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2014:190
Rubrik: Förordning (2014:190) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2014:1193
Rubrik: Förordning (2014:1193) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1401
Rubrik: Förordning (2014:1401) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1539
Rubrik: Förordning (2014:1539) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:376
Rubrik: Förordning (2015:376) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-07-20
Ändring, SFS 2016:1245
Rubrik: Förordning (2016:1245) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 13 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2017:252
Rubrik: Förordning (2017:252) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:339
Rubrik: Förordning (2017:339) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2017:417
Rubrik: Förordning (2017:417) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2017:1322
Rubrik: Förordning (2017:1322) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:404
Rubrik: Förordning (2018:404) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-05-23
Ändring, SFS 2019:502
Omfattning: upph.