Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:979 · Visa fulltext
Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:177, 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Ändring, SFS 2008:859
Rubrik: Lag (2008:859) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6
Ändring, SFS 2009:77
Rubrik: Lag (2009:77) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163
Ändring, SFS 2009:523
Rubrik: Lag (2009:523) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:405
Rubrik: Lag (2010:405) om dels fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:119, bet. 2009/10:JuU26, rskr. 2009/10:263
Ändring, SFS 2012:64
Rubrik: Lag (2012:64) om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2011/12:22, bet. 2011/12:JuU12, rskr. 2011/12:121
Ändring, SFS 2012:286
Rubrik: Lag (2012:286) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 9, 11, 13, 16, 17 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2013:933
Rubrik: Lag (2013:933) om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2012/13:180, bet. 2013/14:JuU7, rskr. 2013/14:38
Ändring, SFS 2014:385
Rubrik: Lag (2014:385) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Ändring, SFS 2014:1421
Rubrik: Lag (2014:1421) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: upph. tidsbegränsning; ändr. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15/JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2017:336
Rubrik: Lag (2017:336) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Ändring, SFS 2018:560
Rubrik: Lag (2018:560) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Ändring, SFS 2022:677
Rubrik: Lag (2022:677) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324