Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:937 · Visa fulltext
Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:927
Rubrik: Förordning (2008:927) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 1 §; nya 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2015:379
Rubrik: Förordning (2015:379) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 11 §; nya 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2016:1266
Rubrik: Förordning (2016:1266) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:2042
Rubrik: Förordning (2018:2042) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1236
Rubrik: Förordning (2020:1236) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ny 3 e §
Ikraft: 2021-01-01