Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:937 · Visa fulltext
Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:927
Rubrik: Förordning (2008:927) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 1 §; nya 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2015:379
Rubrik: Förordning (2015:379) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 11 §; nya 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2016:1266
Rubrik: Förordning (2016:1266) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:2042
Rubrik: Förordning (2018:2042) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1236
Rubrik: Förordning (2020:1236) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ny 3 e §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:776
Rubrik: Förordning (2022:776) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-07-01