Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:911 · Visa fulltext
Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet SV
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:648
Rubrik: Förordning (2009:648) om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-07-07
Ändring, SFS 2012:16
Rubrik: Förordning (2012:16) om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2012-02-21