Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:860 · Visa fulltext
Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2012:616
Rubrik: Förordning (2012:616) om ändring i förordningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 1, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2012-11-20
Förarbeten: EGTL295/2010 s35
CELEX-nr: 32010R0996
Ändring, SFS 2014:1381
Rubrik: Förordning (2014:1381) om ändring i förordningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01