Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:852 · Visa fulltext
Förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Upphävd: 2009-12-01
Ändring, SFS 2008:926
Rubrik: Förordning (2008:926) om ändring i förordningen (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
Omfattning: ändr. 2, 10 §§; nya 2 a, 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:969
Omfattning: upph.