Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:833 · Visa fulltext
Förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:562
Rubrik: Förordning (2010:562) om ändring i förordningen (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2010-07-01