Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:829 · Visa fulltext
Förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:1034
Rubrik: Förordning (2009:1034) om ändring i förordningen (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket
Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:1153
Rubrik: Förordning (2011:1153) om ändring i förordningen (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:34
Rubrik: Förordning (2013:34) om ändring i förordningen (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-03-01