Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:827 · Visa fulltext
Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1261
Rubrik: Förordning (2008:1261) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:1152
Rubrik: Förordning (2011:1152) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret
Omfattning: ändr. 2, 9 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast före nya 8 a §; nya 8 a, 10 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:198
Rubrik: Förordning (2013:198) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret
Omfattning: ändr. 1, 2, 9 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2016:1087
Rubrik: Förordning (2016:1087) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret
Omfattning: ny 1 c §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:146
Rubrik: Förordning (2018:146) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2019:1058
Rubrik: Förordning (2019:1058) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2020-01-01