Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:759 · Visa fulltext
Förordning (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet
Departement: Finansdepartementet E2
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:1159
Rubrik: Förordning (2010:1159 ) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-12-01
Ändring, SFS 2011:473
Rubrik: Förordning (2011:473) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet
Omfattning: ändr. 1 §; nya 4 a, 5 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:280
Rubrik: Förordning (2013:280) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:1012
Rubrik: Förordning (2013:1012) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-01-01