Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:73 · Visa fulltext
Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:35, bet. 2006/07:JuU11, rskr. 2006/07:109
Ändring, SFS 2018:420
Rubrik: Lag (2018:420) om ändring i lagen (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256