Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:630 · Visa fulltext
Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2011:1493
Rubrik: Förordning (2011:1493) om ändring i förordningen (2007:630) om tävling med hästdjur
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: EUTL219/2008 s40
CELEX-nr: 32008L0073