Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:612 · Visa fulltext
Bidragsbrottslag (2007:612)
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 2007-08-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214
Ändring, SFS 2007:615
Rubrik: Lag (2007:615) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:80, bet 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214
Ändring, SFS 2009:1014
Rubrik: Lag (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1525
Rubrik: Lag (2009:1525) om ändring i lagen (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612); utfärdad den 17 december 2009.
Omfattning: ändr. 1 § i 2009:1014
Förarbeten: Bet. 2009/10:SfU9, rskr. 2009/10:112
Ändring, SFS 2014:667
Rubrik: Lag (2014:667) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:652
Rubrik: Lag (2019:652) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; ny 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:132, bet. 2019/20:SfU8, rskr. 2019/20:13