Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:58 · Visa fulltext
Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2007-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:25, bet. 2006/07:TU3, rskr. 2006/07:94, EUTL166/2004 s124, EUTL200/2004 s50
CELEX-nr: 32004L0052, 32004L0052R[01]
Upphävd: 2014-03-01
Ändring, SFS 2010:1574
Rubrik: Lag (2010:1574) om ändring i lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:1164
Omfattning: upph.