Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:572 · Visa fulltext
Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EUTL241/2006 s26, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0039, 32006L0031, 32006L0073, 32004L0109, 32007L0014, 32006R1287
Ändring, SFS 2009:593
Rubrik: Förordning (2009:593) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nytt 4 a kap.
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EUTL145/2004 s1, EUTL76/2008 s33
CELEX-nr: 32004L0039, 32008L0010
Ändring, SFS 2011:262
Rubrik: Förordning (2011:262) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4 a kap. 4 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:836
Rubrik: Förordning (2011:836) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1287
Ändring, SFS 2011:890
Rubrik: Förordning (2011:890) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL302/2009 s32, EUTL176/2010 s28, EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32010L0044, 32009L0065, 32006R1287
Ändring, SFS 2012:202
Rubrik: Förordning (2012:202) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nya 2 kap. 3 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2014:500
Rubrik: Förordning (2014:500) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; ny 6 kap. 2 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1287
Ändring, SFS 2014:996
Rubrik: Förordning (2014:996) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§; ny 5 kap. 3 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: EUTL176/2013 s338, EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32013L0036, 32006R1287
Ändring, SFS 2015:1038
Rubrik: Förordning (2015:1038) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§; nytt 5 a kap., ny 5 kap. 4 §,
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: direktiv 2014/59/EU, direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2016:1324
Rubrik: Förordning (2016:1324) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:712
Rubrik: Förordning (2017:712) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 4, 12 §§, 5 a kap. 1 §, 6 kap. 1, 2 §§, rubr. till 2 kap.
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: direktiv 2014/65/EU
Ändring, SFS 2018:337
Rubrik: Förordning (2018:337) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 3 kap. 10 §; ändr. 3 kap. 6, 11 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:547
Rubrik: Förordning (2018:547) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1373
Rubrik: Förordning (2018:1373) om ändring i förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§; ny 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1757
Rubrik: Förordning (2018:1757) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 6 kap. 4 §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2018:1832
Rubrik: Förordning (2018:1832) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 12, 13 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2015
Rubrik: Förordning (2018:2015) om ändring i förordningen (2018:1373) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§ i 2018:1373
Ändring, SFS 2018:2018
Rubrik: Förordning (2018:2018) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-02
Ändring, SFS 2018:2032
Rubrik: Förordning (2018:2032) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 5 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:133
Rubrik: Förordning (2019:133) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nytt 7 kap.
Ikraft: 2019-03-29
Ändring, SFS 2019:134
Rubrik: Förordning (2019:134) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 7 kap.
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2019:426
Rubrik: Förordning (2019:426) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-21
Ändring, SFS 2020:1021
Rubrik: Förordning (2020:1021) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2020:1160
Rubrik: Förordning (2020:1160) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2020:1191
Rubrik: Förordning (2020:1191) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nuvarande 7 kap. 2 § betecknas 7 kap. 3 §; ny 7 kap. 2 §
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2020:1217
Rubrik: Förordning (2020:1217) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 1 §; nya 1 kap. 3 §, 5 a kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-29
Förarbeten: direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:383
Rubrik: Förordning (2021:383) om ändring i förordningen (2020:1160) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 § i 2020:1160
Förarbeten: direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:506
Rubrik: Förordning (2021:506) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 3, 4 §§, 5 a kap. 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2021:510
Rubrik: Förordning (2021:510) om ändring i förordningen (2021:383) om ändring i förordningen (2020:1160) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 § i 2021:383
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/2034