Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:460 · Visa fulltext
Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr 2006/07:198
Ändring, SFS 2011:77
Rubrik: Lag (2011:77) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:1421
Rubrik: Lag (2011:1421) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29