Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:260 · Visa fulltext
Förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2007-07-01
Upphävd: 2022-01-01
Ändring, SFS 2014:1226
Rubrik: Förordning (2014:1226) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:81
Rubrik: Förordning (2018:81) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ny 14 §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2020:1121
Rubrik: Förordning (2020:1121) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 10, 11, 13 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1207
Omfattning: upph.