Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:215 · Visa fulltext
Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:897
Rubrik: Förordning (2008:897) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 4, 23 §§; nya 22 a, 30 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2012:163
Rubrik: Förordning (2012:163) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 4, 23 §§; nya 22 b, 31 §§
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2013:4
Rubrik: Förordning (2013:4) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013-02-15
Ändring, SFS 2021:976
Rubrik: Förordning (2021:976) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: upph. 13, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§; ändr. 4, 22 a, 22 b, 23, 24 §§; ny 22 c §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:1391
Rubrik: Förordning (2022:1391) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 4, 22 c, 23, 24 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2022-10-01