Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:19 · Visa fulltext
Förordning (2007:19) om PCB m.m.
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2007-03-01
Förarbeten: EGTL262/1976 s201, EUTL384/2006 s94, EGTL243/1996 s31, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL158/2004, s7
CELEX-nr: 31976L0769, 32006L0139, 31996L0059, 31998L0034, 31998L0048, 32004R0850
Ändring, SFS 2010:50
Rubrik: Förordning (2010:50) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 29 §; ny 15 a §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:963
Rubrik: Förordning (2010:963) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 2, 7, 17, 18, 25 §§; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2010-08-16
Förarbeten: EUTL158/2004 s7, EUTL396/2006 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32004R0850, 32006R1907, 32008R0689, 32006R1013
Ändring, SFS 2011:44
Rubrik: Förordning (2011:44) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2011:691
Rubrik: Förordning (2011:691) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 14 §; nya 8 a, 14 a §§
Ikraft: 2011-06-28
Förarbeten: EGTL243/1996 s31, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 31996L0059, 32009R0596
Ändring, SFS 2011:1003
Rubrik: Förordning (2011:1003) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 1, 21, 23 §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2020:689
Rubrik: Förordning (2020:689) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 21, 23, 27 §§
Ikraft: 2020-08-01