Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:171 · Visa fulltext
Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:37, bet.2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129
Ändring, SFS 2009:595
Rubrik: Lag (2009:595) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2015:986
Rubrik: Lag (2015:986) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101