Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1447 · Visa fulltext
Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:721
Rubrik: Förordning (2008:721) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2008-08-15
Ändring, SFS 2008:818
Rubrik: Förordning (2008:818) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 12, 15, 24, 29 §§
Ikraft: 2008-10-30
Ändring, SFS 2008:1257
Rubrik: Förordning (2008:1257) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: upph. 16, 17, 18, 19, 20 §§ , rubr. närmast före 16 §; ändr. 14, 22, 23, 24 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:228
Rubrik: Förordning (2011:228) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2, 29 §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:837
Rubrik: Förordning (2011:837) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1500
Rubrik: Förordning (2011:1500) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3, 15 §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d §§, rubr. närmast före 26 c, 26 d §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:636
Rubrik: Förordning (2012:636) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-12-01
Ändring, SFS 2014:1393
Rubrik: Förordning (2014:1393) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: nuvarande 26 d § betecknas 26 f §; ändr. 15 §, rubr. närmast före 26 d § sätts närmast före den nya 26 f §; nya 2 b, 26 d, 26 e §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:1039
Rubrik: Förordning (2015:1039) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 12, 15, 23, 24, 26 f, 29 §§; nya 16, 17, 18, 19, 26 g §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2016-02-01
Ändring, SFS 2016:630
Rubrik: Förordning (2016:630) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ny 4 a §; rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: direktiv 2014/49/EU
Ändring, SFS 2017:171
Rubrik: Förordning (2017:171) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2017-03-31
Ändring, SFS 2017:716
Rubrik: Förordning (2017:716) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2, 3, 11, 15, 26 f, 29 §§
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1451
Rubrik: Förordning (2018:1451) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §; ny 3 b §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1483
Rubrik: Förordning (2018:1483) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:178
Rubrik: Förordning (2020:178) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2021:1143
Rubrik: Förordning (2021:1143) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:539
Rubrik: Förordning (2022:539) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:748
Rubrik: Förordning (2022:748) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 17, 23, 29 §§
Ikraft: 2022-08-12
Ändring, SFS 2022:752
Rubrik: Förordning (2022:752) om ändring i förordningen (2022:539) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1 § i 2022:539
Ändring, SFS 2023:71
Rubrik: Förordning (2023:71) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: nuvarande 3 b § betecknas 3 a §; nya 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2023-03-01
Ändring, SFS 2023:465
Rubrik: Förordning (2023:465) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2023:465
Rubrik: Förordning (2023:465) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2024-01-01