Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1266 · Visa fulltext
Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:287
Rubrik: Förordning (2008:287) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 15, 24, 25, 26 §§, bil. 2
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1092
Rubrik: Förordning (2008:1092) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:609
Rubrik: Förordning (2009:609) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1204
Rubrik: Förordning (2009:1204) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§, bil. 1
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:650
Rubrik: Förordning (2010:650) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 3, 14, 22 §§; nya 3 a, 3 b, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 12 a §§, rubr. närmast före 5 c, 5 d, 5 e §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1468
Rubrik: Förordning (2010:1468) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 5 e §, bil. 2
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:481
Rubrik: Förordning (2011:481) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1608
Rubrik: Förordning (2011:1608) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 6, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92
Ändring, SFS 2012:122
Rubrik: Förordning (2012:122) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: nya 20 a, 28 a §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2012-04-30
Ändring, SFS 2012:899
Rubrik: Förordning (2012:899) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 3 §, bil. 1; nya 11 a §, 32 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:979
Rubrik: Förordning (2013:979) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 15 §, bil. 2; nya 3 c §, 21 a §, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2015:1
Rubrik: Förordning (2015:1) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:722
Rubrik: Förordning (2015:722) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a, 3 b, 14 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:1063
Rubrik: Förordning (2015:1063) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 7, 33 §§
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:424
Rubrik: Förordning (2016:424) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:1170
Rubrik: Förordning (2016:1170) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:112
Rubrik: Förordning (2017:112) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 3 b §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:421
Rubrik: Förordning (2017:421) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:806
Rubrik: Förordning (2017:806) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: nuvarande 5 d, 5 e §§ betecknas 5 e, 5 f §§; ändr. 15, 21, 24 §§, bil. 2, rubr. närmast före 21 §, rubr. närmast före 5 d, 5 e §§ sätts närmast före 5 e, 5 f §§; ny 5 d §, rubr. närmast före 5 d §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2017:1304
Rubrik: Förordning (2017:1304) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:267
Rubrik: Förordning (2018:267) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ny 5 g §, rubr. närmast före 5 g §
Ikraft: 2018-05-21
Ändring, SFS 2018:566
Rubrik: Förordning (2018:566) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:663
Rubrik: Förordning (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 11 a, 26 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2018:2099
Rubrik: Förordning (2018:2099) om ändring i förordningen (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 11 a §, ikrafttr.best. till 2018:663
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2100
Rubrik: Förordning (2018:2100) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 32 a §; ändr. bil. §; nya 36, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1067
Rubrik: Förordning (2019:1067) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1296
Rubrik: Förordning (2019:1296) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-02-01
Ändring, SFS 2020:1233
Rubrik: Förordning (2020:1233) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 2, 2 a, 3, 3 b, 4, 5 c, 5 f, 7, 21 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 11 b §, rubr. närmast före 11 b §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:186
Rubrik: Förordning (2021:186) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:665
Rubrik: Förordning (2021:665) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-09-01
Ändring, SFS 2021:959
Rubrik: Förordning (2021:959) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2021-12-01