Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1266 · Visa fulltext
Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:287
Rubrik: Förordning (2008:287) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 15, 24, 25, 26 §§, bil. 2
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1092
Rubrik: Förordning (2008:1092) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:609
Rubrik: Förordning (2009:609) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1204
Rubrik: Förordning (2009:1204) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§, bil. 1
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:650
Rubrik: Förordning (2010:650) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 3, 14, 22 §§; nya 3 a, 3 b, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 12 a §§, rubr. närmast före 5 c, 5 d, 5 e §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1468
Rubrik: Förordning (2010:1468) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 5 e §, bil. 2
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:481
Rubrik: Förordning (2011:481) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1608
Rubrik: Förordning (2011:1608) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 6, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92
Ändring, SFS 2012:122
Rubrik: Förordning (2012:122) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: nya 20 a, 28 a §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2012-04-30
Ändring, SFS 2012:899
Rubrik: Förordning (2012:899) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 3 §, bil. 1; nya 11 a §, 32 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:979
Rubrik: Förordning (2013:979) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 15 §, bil. 2; nya 3 c §, 21 a §, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2015:1
Rubrik: Förordning (2015:1) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:722
Rubrik: Förordning (2015:722) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a, 3 b, 14 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:1063
Rubrik: Förordning (2015:1063) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 7, 33 §§
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:424
Rubrik: Förordning (2016:424) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:1170
Rubrik: Förordning (2016:1170) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:112
Rubrik: Förordning (2017:112) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 3 b §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:421
Rubrik: Förordning (2017:421) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:806
Rubrik: Förordning (2017:806) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: nuvarande 5 d, 5 e §§ betecknas 5 e, 5 f §§; ändr. 15, 21, 24 §§, bil. 2, rubr. närmast före 21 §, rubr. närmast före 5 d, 5 e §§ sätts närmast före 5 e, 5 f §§; ny 5 d §, rubr. närmast före 5 d §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2017:1304
Rubrik: Förordning (2017:1304) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:267
Rubrik: Förordning (2018:267) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ny 5 g §, rubr. närmast före 5 g §
Ikraft: 2018-05-21
Ändring, SFS 2018:566
Rubrik: Förordning (2018:566) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:663
Rubrik: Förordning (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 11 a, 26 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2018:2099
Rubrik: Förordning (2018:2099) om ändring i förordningen (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 11 a §, ikrafttr.best. till 2018:663
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2100
Rubrik: Förordning (2018:2100) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 32 a §; ändr. bil. §; nya 36, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1067
Rubrik: Förordning (2019:1067) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1296
Rubrik: Förordning (2019:1296) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2020-02-01
Ändring, SFS 2020:1233
Rubrik: Förordning (2020:1233) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 2, 2 a, 3, 3 b, 4, 5 c, 5 f, 7, 21 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 11 b §, rubr. närmast före 11 b §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:186
Rubrik: Förordning (2021:186) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:665
Rubrik: Förordning (2021:665) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-09-01
Ändring, SFS 2021:959
Rubrik: Förordning (2021:959) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:1340
Rubrik: Förordning (2022:1340) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 7, 15, 16, 17, 27 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2022-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:147
Rubrik: Förordning (2023:147) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2023-04-01
Ändring, SFS 2024:59
Rubrik: Förordning (2024:59) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2024-03-01
Ändring, SFS 2024:143
Rubrik: Förordning (2024:143) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a §§; nya 24 a, 24 b, 24 c §§
Ikraft: 2024-04-01