Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1216 · Visa fulltext
Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:640
Rubrik: Förordning (2009:640) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Omfattning: upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 8 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:1643
Rubrik: Förordning (2010:1643) om ändring i förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1150
Rubrik: Förordning (2011:1150) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
Omfattning: ny 11 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2017:1099
Rubrik: Förordning (2017:1099) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2019:461
Rubrik: Förordning (2019:461) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2019-07-01